Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Nov 29, 2023

שמחנו לארח היום בבית המדרש את ראש ישיבת פני מנחם (גור), הרב שאול אלתר שליט"א.
הרב אלתר העביר שיחה קצרה לתלמידי הישיבה, עם דברי חיזוק בענייני השגחה, והוסיף דברי הספד על איתן...


Nov 27, 2023

משך חכמה על הפרשה | ויצא, מאת הרב ברוך גיגי


Nov 16, 2023

משך חכמה על הפרשה | וירא: ידיעה ובחירה חלק שני, מאת הרב ברוך גיגי


Nov 14, 2023

חרבות ברזל | תפילה בעת צרה

מפי הרב יאיר קאהן


Nov 8, 2023

"לידע שאנחנו משוגע - על סיפוריו הקצרים של רבי נחמן מברסלב" שיעור 3 | יין הונגרי, מפי הרב אורי יעקב בירן, מחזור לט, ר"מ בישיבת ההסדר עכו

"האם היין ההונגרי הופך את החיים לטובים יותר?!"