Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Jun 30, 2015

מחנך, מנהיג ומורה דרך: ערב לזכרו של הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל בתל מונד עם הרב משה ליכטנשטיין

יום ראשון אור לכ"א בסיון (7.6) בבית כנסת מבשר ציון, רח' הצופית, תל מונד


Jun 29, 2015

פרשת בלק, בלעם ובלק, השיעור נכתב על ידי הרב עזרא ביק


Jun 28, 2015

המצווה השבועית - בלק - בקשו לקבוע פרשת בלק בקריאת שמע, מפי הרב יאיר קאהן

נדון בבקשה זו ודרכה במשמעות אמירת קריאת שמע בשכבך ובקומך

 


Jun 24, 2015

המצווה השבועית - חוקת, קניין כיבוש, מפי הרב יאיר קאהן

מלחמת סיחון היא אחת המקורות ממנה למדו חז"ל שאפשר לקנות על ידי כיבוש מלחמה. נדון במהות בהעלות שכיבוש יוצר


Jun 22, 2015

פרשת חוקת, חטאם של משה ואהרן, השיעור נכתב של ידי הרב מאיר שפיגלמן