Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Jan 26, 2021

הלכות שביעית 15: זריעה ערב השמיטה, מאת הרב ישי יסלזון

עד מתי מותר לשתול גינה לקראת השמיטה?

אנו הולכים ומתקרבים אל שנת השמיטה הבעל"ט. עד מתי מותר לשתול צמחים חדשים בגינה? שאלה זו...


Jan 24, 2021

פרשה דיגיטלית 16: בשלח - נתיב מהיר בכביש 40 השנים, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

הפתרון של הקב"ה לבעיית הנתיב הקצר ביותר.

בשיעור זה נסקור מספר פרשנויות לביטוי 'כי קרוב הוא'...


Jan 24, 2021

בית ישיבת הר עציון שרוי באבל כבד

על פטירתו של בונה הישיבה ומייסדה, יו"ר הנהלת הישיבה, איש החזון ורב הפעלים משה (מושקו) מושקוביץ.

מושקו, נהג לומר: "ההבדל בין הוזה לחוזה הוא קו קטן...


Jan 22, 2021

הבזקים על הפרשה

רעיונות לפרשת בא - על בסיס ראשונים, אחרונים, מדרש, מוסר והלכה, מפי הרב דוד גוטליב


Jan 21, 2021

חייו של אברהם אבינו - לחיות כיהודי 13: התהלך לפני והיה תמים, מפי הרב עזרא ביק

ערך ההתקדמות, ולמה שלימות האדם מבוססת על היותו חסר וצריך תיקון