Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Dec 20, 2023

"לידע שאנחנו משוגע - על סיפוריו הקצרים של רבי נחמן מברסלב" שיעור 4 | מנורת החסרונות, מפי הרב אורי יעקב בירן, מחזור לט, ר"מ בישיבת ההסדר עכו

"איך ליצור מנורה מזעזעת מראה על חכמה...


Nov 8, 2023

"לידע שאנחנו משוגע - על סיפוריו הקצרים של רבי נחמן מברסלב" שיעור 3 | יין הונגרי, מפי הרב אורי יעקב בירן, מחזור לט, ר"מ בישיבת ההסדר עכו

"האם היין ההונגרי הופך את החיים לטובים יותר?!"


Nov 2, 2023

"לידע שאנחנו משוגע - על סיפוריו הקצרים של רבי נחמן מברסלב" שיעור 2 | התבואה המשגעת - גירסה א, מפי הרב אורי יעקב בירן, מחזור לט, ר"מ בישיבת ההסדר עכו

מה כל כך נורא בלהיות שונה מכל...


Oct 25, 2023

"לידע שאנחנו משוגע - על סיפוריו הקצרים של רבי נחמן מברסלב" שיעור 1 | המשל מהאינדיק, מפי הרב אורי יעקב בירן, מחזור לט, ר"מ בישיבת ההסדר עכו

"האמנם ריפא אותו לגמרי?! הרי בן המלך עדיין...