Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Apr 29, 2020

פרשה ופסיכולוגיה 27 - אחרי מות - המפגש המעורפל, מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי

עבודת כהן גדול מכוונת ליצור השארת שכינה מחודשת במשכן דרך הענן. זאת בניגוד לנדב ואביהוא...


Apr 28, 2020

נושאים הלכתיים בפרשת אחרי מות קדשים - מתנות עניים בזמן הזה, מאת הרב ישי יסלזון

ב"ה עם שוב ישראל לארצו וכינונה של מדינת ישראל זכינו לפריחה חקלאית כתומה ואיתה שאלות הלכתיות רבות...


Apr 26, 2020

שיחתו ליום העצמאות של מו"ר ראש הישיבה הרב יהודה עמיטל זצ"ל שנישאה בבית המדרש בערבו של יום בשנת תשס"ד - יום העצמאות ה-56 למדינת ישראל.


Apr 22, 2020

פרשה ופסיכולוגיה 26 - תזריע מצורע - בין חיים למוות, מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי

הטומאה קשורה בחיבור לעולם החיים והתרחקות מהמוות. המצורע מסמל את נוכחותו של המוות בתוך עולם...


Apr 22, 2020

ארון הספרים של הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל, שיחה מפי הרב משה ליכטנשטיין על העולם ממנו ניזון אבא שלו. השיחה הועברה בתשע"ח. מציגים היום בפניכם במלאות 5 שנים לפטירתו של מו"ר הרב...