Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Jun 30, 2020

פרשה ופסיכולוגיה 36 - פרשת בלק - לוחמה רוחנית, מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי

כיצד אפשר לפגוע בעם ישראל? הפרשה מלמדת אותנו כי מתקפה מאגית לא עובדת, אך פיתוי לסטייה מהדרך היא...


Jun 24, 2020

נושאים הלכתיים בפרשת חקת - קדושת ירושלים ומקום המקדש בימינו, מאת הרב ישי יסלזון

עליה להר הבית היא אחת הסוגיות הבוערות היום. בשיעור נדון בפן אחד שלה העולה דרך איסור כניסת טמאים...


Jun 24, 2020

מענייני מלחמת יום הכיפורים והשפעות המלחמה על גישתו של הרב עמיטל זצ"ל לציונות הדתית, מפי הרב יעקב מדן

ביום שלישי אור לא' בתמוז קיים ראש הישיבה, מפגש מקוון שלישי בסדרה של ארבעה...


Jun 23, 2020

פרשה ופסיכולוגיה 35 - פרשת חקת - מנהיג או אומנת? מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי

מה היה חטאו של משה במי מריבה? קריאה פסיכולוגית במקרא יכולה להציע מבט חדש על תגובתו הקשה של משה...


Jun 21, 2020

מנהגי רבותינו #29, מאת הרב בנימין תבורי - מנהגי נישואין