Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Jul 7, 2020

פרשה ופסיכולוגיה 37 - פרשת פנחס - מעבר בין דורות, מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי

כיצד ניתן להעביר את השרביט בין הדור היוצא לדור הנכנס, תוך הפחתת המשברים הנפשיים?


Jun 30, 2020

פרשה ופסיכולוגיה 36 - פרשת בלק - לוחמה רוחנית, מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי

כיצד אפשר לפגוע בעם ישראל? הפרשה מלמדת אותנו כי מתקפה מאגית לא עובדת, אך פיתוי לסטייה מהדרך היא...


Jun 23, 2020

פרשה ופסיכולוגיה 35 - פרשת חקת - מנהיג או אומנת? מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי

מה היה חטאו של משה במי מריבה? קריאה פסיכולוגית במקרא יכולה להציע מבט חדש על תגובתו הקשה של משה...


Jun 15, 2020

פרשה ופסיכולוגיה 34 - פרשת קרח - בין התנשאות לנשיאה, מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי

קנאה נובעת מתחרותיות קשה, שלא מאפשרת את קבלת המקום האישי. המקנא יעשה הכל כדי לעקוף את אלו...


Jun 8, 2020

פרשה ופסיכולוגיה 33 - פרשת שלח לך - החרדה מהעתיד, מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי

איך מתמודדים עם עתיד לא ידוע? אפשר לשלוח מרגלים ולבנות תסריטים, אך כנראה שזה רק מחריף את...