Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Aug 31, 2020

פרשה ופסיכולוגיה 45 - פרשת כי תבוא - דינאמיות בתוך היציבות, מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי

כיצד שומרים על מתח רוחני בתוך עולם פיזי ויציב? השאלה הזו מהדהדת בפרשה לקראת הכניסה...


Aug 27, 2020

נושאים הלכתיים בפרשת כי תצא - ושמח את אשתו, מאת הרב ישי יסלזון

התורה מצווה על החתן לשמח את אשתו בשנה הראשונה לנישואים ואף פוטרת אותו מלצאת לצבא. בשיעור ננסה להבין עד כמה הלכה זו...


Aug 24, 2020

פרשה ופסיכולוגיה 44 - פרשת כי תצא - המצוות ממבט בוגר, מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי

הפרשה מציגה את המצוות מכיוון חדש - הן מקבלות טעמים ומשמעויות וכן מתוארות כחלק ממערכת...


Aug 19, 2020

נושאים הלכתיים בפרשת שופטים - המלוכה והממשלה, מאת הרב ישי יסלזון

האם ממשלת ישראל יש לה דיני מלכות? חייבים לשמוע בחוקיה? ומי שאינו מציית להם דינו כמורד במלכות? בשיעורנו השבוע...


Aug 19, 2020

פרשה ופסיכולוגיה 43 - פרשת פרשת שופטים - עצמאות מאוזנת, מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי

הפרשה מציגה דינאמיקה עדינה בין ההנהגה העצמאית של עמ"י בשעריו, לבין המשמעת למרכז הרוחני...