Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Feb 25, 2016

פרשת כי תשא, יסודותיו הרעיוניים של חטא העגל, השיעור נכתב על ידי הרב אמנון בזק


Feb 21, 2016

למה לא יחול פורים פעמיים בשנה, ברית והצלה בימי הפורים, מאת הרב משה ליכטנשטיין. השיעור הועבר כחלק מסדרת שיעורים של רבני הישיבה בחשמונאים, יום חמישי ט ' באדר א' תשע"ו בבית הכנסת רמת...


Feb 17, 2016

פרשת תצוה, בגדי כהונה, מפי הרב יעקב מדן


Feb 14, 2016

בכנס ירושלים 2016 של עיתון "בשבע" התקיים מושב מיוחד על משמעות לימוד התורה בשיתוף אנשים שאינם מאמינים בקדושתה. עורך עיתון בשבע, עמנואל שילה הנחה את הפאנל הסוער. משתתפים: ד"ר רוחמה...


Feb 11, 2016

פרשת תרומה, ענייני משכן, השיעור נכתב על ידי הרב יעקב מדן