Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Nov 27, 2019

נושאים הלכתיים בפרשת תולדות - הסתמכות על הקול בעניינים שונים, מאת הרב ישי יסלזון

יצחק אבינו בפרשה לא סומך על "הקול קול יעקב" ומבקש לקבל סימן ברור ע"י מישוש הידיים כדי לגלות מי...


Nov 24, 2019

פרשה ופסיכולוגיה 06 - פרשת תולדות – מחירן של בעיות תקשורת, מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי

מדוע יצחק העדיף את עשו? למה רבקה לא גילתה ליצחק את הנבואה שקיבלה בהיריון? וכיצד...


Nov 24, 2019

סייבר בהלכה 03 - גניבת זהות וירטואלית חלק ב', מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

שיעור זה הוא המשך לשיעור על גניבת זהות וירטואלית, בה נמשיך לדון בנושא הגניבה, נמשיך לדיני מזיק...


Nov 24, 2019

מנהגי רבותינו #03, מאת הרב בנימין תבורי - חזרת הש"צ וברכת כהנים


Nov 20, 2019

נושאים הלכתיים בפרשת חיי שרה - ניחושו של אליעזר, מאת הרב ישי יסלזון

השבוע נלמד ממעשי עבדי האבות כמה פרטי הלכות בדיני ניחוש ומהם ננסה לעמוד על מהותו של האיסור.