Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Nov 14, 2023

חרבות ברזל | תפילה בעת צרה

מפי הרב יאיר קאהן


Oct 30, 2023

במיוחד ללומדי תנ"ך יומי!

סיכום לספר שופטים, מאת ד"ר יעל ציגלר

שיעור שהועבר בפני תלמידי הישיבה בטו במר חשוון תשפ"ד

דר' יעל ציגלר הגיעה היום לישיבה לתת שיעור לסיכום ספר שופטים....


Apr 18, 2023

כיצד חיים יהודיים מתקיימים לצד העולם המודרני? מה מקורות הרוע בעולם, וכיצד ניתן להתמודד עימו?

שיחה שקיים הרב חיים נבון על פילוסוף, רב, ומנהיג מהחשובים שידעה הציונות הדתית.

*רקע...


Feb 27, 2023

כי קרוב אליך - שיעורי רבני ישיבת הר עציון בפתח תקווה

השיעור התקיים ביום חמישי ב' באדר (23.2.2023) בבית כנסת נריה, רח' איפרגן 6, פתח תקווה

מפי ראש הישיבה הרב משה ליכטנשטיין בנושא "הדור...


May 3, 2022

דרכו הלימודית והתורנית של מורנו הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל, מפי הרב ראובן ציגלר

שיחה שהועברה בבית מדרש לנשים מ"ע בא' באייר תשפ"ב, יום השנה השביעי לפטירת הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל