Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Feb 15, 2024

חרבות ברזל | רק חזק ואמץ - לימוד תורה בשדה הקרב, מפי הרב ברוך וינטרוב

מתוך תכנית עם לבבי אשיחה - דיבוק חברים ושיח משותף | אירוע בוגרים בצל המלחמה
ערב א' דראש חודש אדר א' תשפ"ד

 


Feb 15, 2024

חרבות ברזל | ערב דיבוק חברים | הלכה ואין מורין כן, שיעור מפי ראש ענף הלכה בצה"ל, סא"ל הרב אודי שורץ (מחזור לה)
מתוך תכנית "עם לבבי אשיחה" - ערב של דיבוק חברים ושיח משותף, יום חמישי, ערב...


Nov 14, 2023

חרבות ברזל | תפילה בעת צרה

מפי הרב יאיר קאהן


Oct 30, 2023

במיוחד ללומדי תנ"ך יומי!

סיכום לספר שופטים, מאת ד"ר יעל ציגלר

שיעור שהועבר בפני תלמידי הישיבה בטו במר חשוון תשפ"ד

דר' יעל ציגלר הגיעה היום לישיבה לתת שיעור לסיכום ספר שופטים....


Apr 18, 2023

כיצד חיים יהודיים מתקיימים לצד העולם המודרני? מה מקורות הרוע בעולם, וכיצד ניתן להתמודד עימו?

שיחה שקיים הרב חיים נבון על פילוסוף, רב, ומנהיג מהחשובים שידעה הציונות הדתית.

*רקע...