Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Feb 26, 2022

פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 23 פקודי - פקודות תלמודיות ודיגיטליות, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

מה המשותף לתפילת שמונה עשרה ולתכנות פונקציונלי?

בשיעור זה נלמד סוגיה בתלמוד...


Feb 23, 2022

פרשת ויקהל | מה עניין שבת למשכן? מפי הרב ישי יסלזון

השבת, המשכן ומה שבניהם

השבת והמשכן קשורים זה בזה בקשר אמיץ הן בפשטי המקראות והן בפרטי ההלכות. בשיעור ננסה להבין על מה נשען קשר...


Feb 23, 2022

עבודת התפילה - למדנות הלכה ועבודה 6: המקום המצרף לתפילה, מאת הרב ישי יסלזון

מנין בשידור חי, מועיל?

השבוע נעסוק במיקום של חברי המנין על מנת שהם אכן יצטרפו למנין. מה דינו של העומד...


Feb 19, 2022

פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 22 ויקהל - בחירתו של בצלאל והצבעות דיגיטליות, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

האם בחירתו של בצלאל התבצעה באנסמבל מסוג סטקינג?

בשיעור זה נלמד סוגיה...


Feb 16, 2022

פרשת כי תשא | מי כתב את הלוחות השניים, מפי ד"ר יושי פרג'ון

בפרשה אנו קוראים על נתינת שני הלוחות. מי יצר אותם? התורה טורחת להדגיש שהלוחות הראשוניים והמכתב כתובים ע"י ה'. אולם בלוחות...