Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Jan 26, 2021

הלכות שביעית 15: זריעה ערב השמיטה, מאת הרב ישי יסלזון

עד מתי מותר לשתול גינה לקראת השמיטה?

אנו הולכים ומתקרבים אל שנת השמיטה הבעל"ט. עד מתי מותר לשתול צמחים חדשים בגינה? שאלה זו...


Jan 19, 2021

הלכות שביעית 14: שימוש במכונות חקלאיות בשמיטה, מאת הרב ישי יסלזון

האם טרקטור ומכונות הם ה'פתרון' לעשיית מלאכות בשביעית?

בעולמנו רוב המלאכות והתעשייה מופעלת ע"י מכונות. מציאות זו...


Jan 12, 2021

הלכות שביעית 13: עבודות עפר בשמיטה, מאת הרב ישי יסלזון

האם נשים דשא סינטטי בשמיטה? איך מחליפים צנרת בגינה בשנת השמיטה?

השבוע נעסוק בענייני עבודות עפר ובניה בשמיטה - כיצד מותר...


Jan 5, 2021

הלכות שביעית 12: השקייה בשביעית, מאת הרב ישי יסלזון

איך נשקה את העציצים בשמיטה?

השבוע נדון בשאלה מעשית ביותר: כיצד נכון וראוי להשקות את הגינה בשנת השמיטה. שאלה זו נוגעת כמעט לכל...


Dec 29, 2020

הלכות שביעית 11: קשירת ענפים, כיסוי פירות, הזרקת חומרים משבחים, ניסויים וטיפול רפואי בעצים, מאת הרב ישי יסלזון

הוצאתי עציץ מהבית למפרסת, עברתי על איסור בשמיטה?

השבוע נמשיך...