Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Oct 30, 2019

קש"ת - פרשה ופסיכולוגיה 02 - פרשת נח – נחת רוח אל מול הרוע, מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי
כיצד אפשר לשרוד ולהישאר שפוי כשרוע מקיף אותך מכל הכיוונים? על דמותו של נח ומדוע...


Oct 30, 2019

קש"ת - נושאים הלכתיים בפרשת נח - הפסקת הריון, מאת הרב ישי יסלזון
הרפואה כיום יכולה לאתר מחלות חמורות ומסובכות עוד כאשר העובר ברחם אימו. פעמים רבות במקרים כאלו עולה השאלה האם...


Oct 24, 2019

קש"ת - בעקבות האושפיזין: המבחן האחרון של דוד המלך, מפי הרב אמנון בזק
השיעור הועבר בליל הושענא רבה תש"ף בהיכל שלמה, ירושלים


Oct 23, 2019

קש"ת - פרשה ופסיכולוגיה 01 - פרשת בראשית, מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי.
קנאה, שנאה ורצח: על שורשי הרוע האנושי לאור סיפור קין והבל
איך קורה שבעולם המכיל ארבעה אנשים פורץ...


Oct 23, 2019

קש"ת - נושאים הלכתיים בפרשת בראשית - הגדרת היום והלילה, מאת הרב ישי יסלזון
בלוחות הזמנים המפורסמים בבתי הכנסיות יש הגדרות שונות ליום ולילה: הנץ נחמה, משיראה, עלות השחר, שקיהה צאת...