Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Mar 10, 2024

לקראת פורים תשפ"ד | ונתון תמרוקיהן, מפי הרב משה ליכטנשטיין

המסע מ"חור כרפס ותכלת" ועד "לבוש מלכות תכלת וחור". בין תמרוקים ובגדים במגילת אסתר. השיעור הועבר בבית כנסת נריה פתח תקוה...


Oct 8, 2023

קין והבל, שיעור מפי ראש הישיבה הרב יעקב מדן

הועבר בליל הושענא רבה תשפ"ד בהיכל שלמה בירושלים


Sep 11, 2023

הארות לתפילות הימים הנוראים מאת רבני הישיבה

אשר אומץ | הרב אמנון בזק
פיוט מיוחד נאמר בישיבת הר עציון בימים הנוראים המדגיש את הפער בין קרוצי חומר לקב"ה. מהיכן הביא הרב עמיטל את...


Sep 6, 2023

גילו ברעדה... במצות שופר, מפי הרב משה טרגין

השיעור הועבר במסגרת "קרוב אליך" - שיעורי ישיבת הר עציון בחשמונאים, ביום שלישי י"ט באלול תשפ"ג בבית הכנסת הרימון


May 24, 2023

שבועות | השגחה ובחירה במגילת רות, מפי פרופ' יונתן גרוסמן

השיעור הועבר באירוע לכבודו של ראש הישיבה הרב יעקב מדן לרגל קבלתו של תואר ד"ר לשם כבוד מאוניברסיטת בר אילן, א' בסיון תשפ"ג