Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Sep 11, 2023

הארות לתפילות הימים הנוראים מאת רבני הישיבה

אשר אומץ | הרב אמנון בזק
פיוט מיוחד נאמר בישיבת הר עציון בימים הנוראים המדגיש את הפער בין קרוצי חומר לקב"ה. מהיכן הביא הרב עמיטל את...


Sep 6, 2023

גילו ברעדה... במצות שופר, מפי הרב משה טרגין

השיעור הועבר במסגרת "קרוב אליך" - שיעורי ישיבת הר עציון בחשמונאים, ביום שלישי י"ט באלול תשפ"ג בבית הכנסת הרימון


May 24, 2023

שבועות | השגחה ובחירה במגילת רות, מפי פרופ' יונתן גרוסמן

השיעור הועבר באירוע לכבודו של ראש הישיבה הרב יעקב מדן לרגל קבלתו של תואר ד"ר לשם כבוד מאוניברסיטת בר אילן, א' בסיון תשפ"ג


May 7, 2023

ל"ג בעומר | בין מירון לגוש עציון, מפי ראש הישיבה הרב יעקב מדן

מה טיב הקשר בין רשב"י לאליהו, בין ר' עקיבא להרצל ומיקומו של ל"ג בעומר העומד בין יום העצמאות וירושלים


May 4, 2023

"הרב סולובייצ'יק אמר לי פעם שהמרחק הרבה פעמים עוזר לנו. הוא לא התכוון לכך שיש יותר פרספקטיבה, אלא לכך שהמרחק עוזר להזדהות עם החכם. "מרחוק ה' נראה לי", להבדיל – גם לגבי חכמים....