Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Mar 21, 2023

לקראת פסח | הצלה בתוך גאולה, מפי הרב שלמה ברין

על הדרמה של יציאת מצרים

השיעור הועבר בדינר השנתי של קרן עציון 


Mar 9, 2023

שיחה לתענית אסתר תשפ"ג, מאת ראש הישיבה הרב משה ליכטנשטיין

על הכאב, הפילוג, המלחמה והתגובה


Mar 2, 2023

הנצח שבמגילת פורים, מפי ראש הישיבה הרב ברוך גיגי


Mar 2, 2023

הרב יובל שרלו והרב יואל בן נון משוחחים על המגילה

מה מגילת אסתר עושה בתנ"ך ומה התנ"ך היה חסר בלעדיה? מהי מגילת ההפך. האם המגילה היא מגילת הגלות ומהן האסטרטגיות...


Jun 6, 2022

כיבוד אב ואם - גרסת עשו וגרסת יעקב, מפי הרב יעקב מדן

שיעור מיוחד לקראת שבועות שהועבר במסגרת "קרוב אליך" - שיעורי ישיבת הר עציון בחשמונאים, ג' בסיון תשפ"ב בבית הכנסת רמת מודיעים ע"ש...