Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Oct 5, 2020

ויעקב נסע סוכתה - על אבינו יעקב ועל חג הסוכות, שיעור מיוחד מפי ראש הישיבה הרב ברוך גיגי, הועבר בזום לקהילת אלון שבות, יום ראשון חול המועד סוכות תשפ"א


Jul 5, 2020

"תן לי יבנה וחכמיה - יהדות ללא מקדש", שיעור מיוחד לקראת שלושת השבועות, מפי ראש הישיבה הרב ברוך גיגי. השיעור הועבר בZOOM לקהילת רינת ישראל, בניו ג'רזי, ביום ראשון יג בתמוז תש"ף (5 ליולי...


Apr 26, 2020

שיחתו ליום העצמאות של מו"ר ראש הישיבה הרב יהודה עמיטל זצ"ל שנישאה בבית המדרש בערבו של יום בשנת תשס"ד - יום העצמאות ה-56 למדינת ישראל.


Mar 8, 2020

לקראת פורים תש"פ, השפעות גומלין - בין מגילת אסתר לספר עזרא ונחמיה, מאת הרב יעקב מדן.

שיעור במחשבה: למסור את הנפש על עקרונות או להציל את היהודים? מחלוקת מרדכי ואסתר. השיעור הועבר...


Mar 8, 2020

לקראת פורים תש"פ - הלכה - פורים כיום טוב? שיעור בהלכה: שמחה ומשתה, משלוח מנות ומתנות לאביונים, מאת הרב יעקב מדן

השיעור הועבר מוצ"ש תצווה-זכור תש"פ, בבית המדרש בקומה השלישית ברחוב...