Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Nov 18, 2020

5. ההזדמנות החד פעמית שיש בלב נשבר - על האות ג', מפי הרב אורי יעקב בירן

אפילו אם הלב של האדם נשבר בגלל חוסר בתאוות, אפשר להשתמש בזה לתיקון הלב!

לא משנה מדוע האדם מרגיש שהלב שלו נשבר,...


Nov 11, 2020

4. לדמיין את עצמי בעוד שנה - על האות ב', מפי הרב אורי יעקב בירן

אם לא התקדמתי במהלך השנה לעבר הדמות שהייתי יכול להיות, כאילו לא חייתי את השנה הזו!

האדמו"ר מפיאסצ'נה מציע כלי להתקדמות...


Nov 4, 2020

3. "לחיות חיי נצח בקרב אוכליה ובולעיה" - על האות א', ההקדמה לקונטרס, מפי הרב אורי יעקב בירן

מהו הסוד לחיי נצח של הנפש בעולם הזה?

תקציר: האות א' בקונטרס צו וזרוז, משמשת כהקדמה...


Oct 28, 2020

הקדמה ב: על הקונטרס צו וזרוז, זמן כתיבתו, עריכתו, שמו ומטרתו, מפי הרב אורי יעקב בירן

במהלך השואה, ישב האדמו"ר מפיאסצ'נה וערך את הקונטרס צו וזרוז. מה ניתן ללמוד מכך?

במהלך השיעור...


Oct 21, 2020

סדרה חדשה!
צו וזרוז - יומנו הרוחני של האדמו"ר מפיאסצ'נה.

שיעור 1 - הקדמה א: שורשיו חייו וכתביו של האדמו"ר מפיאסצ'נה, מפי הרב אורי יעקב בירן

מהיכן צמחה דמותו המופלאה של רבי קלונימוס...