Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת

קול שידורי תורה

 

Dec 31, 2019

פרשה ופסיכולוגיה 11 - פרשת ויגש - חיבורי עבר ועתיד בזהות ישראל, מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי

זהות אישית מתגבשת דרך חיבור בין אירועי העבר לשאיפות לעתיד. בפרשה, בה מתרחש...


Dec 30, 2019

סייבר בהלכה 8: דיני נפשות חלק א, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב

שיעור זה יעסוק בדיני נפשות במרחב הסייבר. נסקור מספר מקרים שבהם נדון, נעלה את הסוגיות המרכזיות הרלוונטיות,...


Dec 30, 2019

מנהגי רבותינו #8, מאת הרב בנימין תבורי - חנוכה חלק ב


Dec 25, 2019

נושאים הלכתיים בפרשת מקץ - דין ערב, מאת הרב ישי יסלזון

בפרשה יעקב נענה לבקשתו של יהודה לקחת איתו את בנימין אחרי שהוא סרב לבקשתו של ראובן. ננסה לעיין מדוע תוך כדי התייחסות בהעמקה...


Dec 24, 2019

פרשה ופסיכולוגיה 10 - פרשת מקץ - אשמה ותיקון  - בין יהודה לראובן, מפי הרב איתיאל גולד, פסיכולוג חינוכי

עיון בדמויות של ראובן ויהודה עשוי להראות מהי הדרך המועילה לניתוב רגשות אשם...