Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Jul 29, 2011

לימוד משניות ע"י הרב ירמי סטביסקי, הרב אורי עופרן ונינו של הרב עמיטל זצ"ל, יקותיאל פוגלמן