Preview Mode Links will not work in preview mode

קש"ת


קול שידורי תורה

 

Jul 30, 2013

פרשת ראה, שילוח עבדים ויציאת עבדים, השיעור נכתב על ידי הרב יונתן גרוסמן